HỖ TRỢ ĐẶT VÉ: 
19002068 - 0966002068
hỗ trợ đặt vé
Banner Header

Quy định khi quý khách đến trễ tại sân bay - Jetstar Pacific

Phòng vé Gia Huy xin thông báo về quy định áp dụng cho hành khách đến trể so với giờ làm thủ tục tại sân bay. Quý khách vui lòng đến làm thủ tục đúng quy định, nếu xảy ra trường hợp đến trể thì cũng nắm rõ thông tin quy định để được hỗ trợ như sau:
Chi tiết

Điều kiện vé Thương Gia Linh Hoạt của Vietnam Airlines

Điều kiện hành lý   Hành lý xách tay: 2 x 7(kg) Hành lý ký gửi: 30(kg) Điều kiện hoàn vé Thu phí hoàn vé theo từng giai đoạn: - Giai đoạn thường: 300.000VND - Giai đoạn tết nguyên đán: 600.000VND Thay đổi Ngày giờ Miễn phí. Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến Thu phí thay đổi hành trình theo từng giai đoạn: - Giai đoạn thường: 300.000VND - Giai đoạn tết nguyên đán: 600.000VND Thời gian Dừng tối đa   12 tháng  Hệ cộng dặm GLP   2.00/ dặm   
Chi tiết

Điều kiện vé Phổ Thông Linh Hoạt của Vietnam Airlines

  Điều kiện hành lý   Hành lý xách tay: 7(kg) Hành lý ký gửi: 20(kg) Điều kiện hoàn vé Thu phí hoàn vé theo từng giai đoạn: - Giai đoạn thường: 300.000VND - Giai đoạn tết nguyên đán: 600.000VND Thay đổi Ngày giờ Thu phí thay đổi giờ bay theo từng giai đoạn: - Giai đoạn thường: Miễn phí - Giai đoạn tết nguyên đán: 600.000VND Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến Thu phí thay đổi hành trình theo từng giai đoạn: - Giai đoạn thường: 300.000VND - Giai đoạn tết nguyên đán: 600.000VND Thời gian Dừng tối đa   12 tháng  Hệ cộng dặm GLP   1.00/
Chi tiết

Điều kiện vé Tiết Kiệm Linh Hoạt của Vietnam Airlines

  Điều kiện hành lý   Hành lý xách tay: 7(kg) Hành lý ký gửi: 20(kg) Điều kiện hoàn vé Thu phí theo thời gian ghi trên vé: - Trước ngày khởi hành: 300.000VND - Từ ngày khởi hành: 600.000VND Thay đổi Ngày giờ ​ Thu phí theo thời gian ghi trên vé: - Trước ngày khởi hành: 300.000VND - Từ ngày khởi hành: 600.000VND Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến Thu phí theo thời gian ghi trên vé: - Trước ngày khởi hành: 300.000VND - Từ ngày khởi hành: 600.000VND Thời gian Dừng tối đa   12 tháng  Hệ
Chi tiết

Điều kiện vé Tiết Kiệm của Vietnam Airlines

  Điều kiện hành lý   Hành lý xách tay: 7(kg) Hành lý ký gửi: 20(kg) Điều kiện hoàn vé Thu phí theo thời gian ghi trên vé: - Trước ngày khởi hành: 300.000VND - Từ ngày khởi hành: 600.000VND Thay đổi Ngày giờ ​ Thu phí theo thời gian ghi trên vé: - Trước ngày khởi hành: 300.000VND - Từ ngày khởi hành: 600.000VND Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến Thu phí theo thời gian ghi trên vé: - Trước ngày khởi hành: 300.000VND - Từ ngày khởi hành: 600.000VND Thời gian Dừng tối đa   12 tháng  Hệ
Chi tiết

Điều kiện vé Siêu Tiết Kiệm của Vietnam Airlines

Điều kiện hành lý   Hành lý xách tay: 7(kg) Hành lý ký gửi: 20(kg) Điều kiện hoàn vé ​ Không cho phép Thay đổi Ngày giờ ​​ Không cho phép thay đổi. Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến   Không cho phép thay đổi. Thời gian Dừng tối đa   12 tháng  Hệ cộng dặm GLP   Không cộng dặm
Chi tiết

Điều kiện vé Phổ Thông của Jetstar

  Điều kiện hành lý   Hành lý xách tay: 7(kg) Hành lý ký gửi: Tùy chọn Điều kiện hoàn vé   Không cho phép thay đổi Thay đổi Ngày giờ Thu phí + chênh lệch giá vé (nếu có) Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến   Không cho phép thay đổi Nâng hạng Thu phí + chênh lệch giá vé (nếu có)  Thời hạn thay đổi   Tối thiểu trước hai ngày so với ngày khởi hành ghi trên vé.   
Chi tiết

Điều kiện vé Phổ Thông của VietJet Air

Điều kiện hành lý   Hành lý xách tay: 7(kg) Hành lý ký gửi: Tùy chọn Điều kiện hoàn vé   Không cho phép thay đổi Bảo lưu vé   Không cho phép Thay đổi Ngày giờ Thu phí 275.00VND + chênh lệch giá vé (nếu có) Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến   Không cho phép thay đổi Đổi tên hành khách Thu phí 275.000VND  Thời hạn thay đổi   Tối thiểu trước hai ngày so với ngày khởi hành ghi trên vé. 
Chi tiết
1
}

Yêu cầu đặt vé của quý khách không thành công. Quý khách vui lòng thử lại!

Về trang chọn vé Về trang chủ