BOOKING SUPPORT: 
19002068 - 0966002068
hỗ trợ đặt vé
Banner Header

FARE RULES PREMIUM FLEX TICKET OF VIETNAM AIRLINES

Luggage condition

 
 • Hand baggage: 7(kg)
 • Hand baggage: 20(kg)

Refund fare condition

 • Refund fee following the period:
 • - normal period: 300.000VND
 • - Lunar new year period: 600.000VND
Change time/ date flight
 • Permitted with fee following the period:
 • - Normal period: Miễn phí
 • - Lunar new year period: 600.000VND
Change departure/ arrival
 •  Permitted with fee following the period:
 • - normal period: 300.000VND
 • - Lunar new year period: 600.000VND
Max stay  
 • 12 months
LotuSmiles Accrual Rates (*)  
 • 1.00/ mile

Yêu cầu đặt vé của quý khách không thành công. Quý khách vui lòng thử lại!

Về trang chọn vé Về trang chủ