BOOKING SUPPORT: 
19002068 - 0966002068
hỗ trợ đặt vé
Banner Header

CONTACT

GIA HUY Air Ticket Agency

Address: 60 Ut Tich, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Telephone: 38112211 – 19002068 – 0966002068

Fax: 08 - 3811 22 26

Email: giahuycompany@hcm.vnn.vn

Website: http://easybooking.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easybooking.vn

Yêu cầu đặt vé của quý khách không thành công. Quý khách vui lòng thử lại!

Về trang chọn vé Về trang chủ