KOREAN AIR - Y/C NỘP COVID TEST KHI NHẬP CẢNH HÀN QUỐC BAO GỒM QUỐC TỊCH HÀN QUỐC TỪ 24/02/21

  • Thứ Tư, 17/02/2021
KOREAN AIR - Y/C NỘP COVID TEST KHI NHẬP CẢNH HÀN QUỐC BAO GỒM QUỐC TỊCH HÀN QUỐC TỪ 24/02/21

KOREAN AIR - Y/C NỘP COVID TEST KHI NHẬP CẢNH HÀN QUỐC BAO GỒM QUỐC TỊCH HÀN QUỐC TỪ 24/02/21