VietJet Bổ sung phương án hỗ trợ theo chính sách Covid đã ban hành ngày 28/05/2021

  • Thứ Ba, 01/06/2021
Hãng hàng không VietJet trân trọng thông báo Bổ sung phương án hỗ trợ theo chính sách Covid đã ban hành ngày 28/05/2021