VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO KHAI THÁC CHUYẾN CUỐI CÙNG VÌ DỊCH COVID-19

  • Thứ Ba, 24/03/2020
VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO KHAI THÁC CHUYẾN CUỐI CÙNG VÌ DỊCH COVID-19

THONG BAO LICH BAY VIETNAM AIRLINES KHAI THÁC CUỐI CÙNG 

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH BAY

Căn cứ vào diễn biến dịch COVID-19 và quy định của nhà chức trách các nước trong việc hạn chế đi lại để ngăn chặn phát tán dịch bệnh,
Vietnam Airlines xin thông báo KẾ HOẠCH KHAI THÁC CÁC ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ đến 30/04/2020 như sau:
- Đường bay Đức: Dừng từ ngày 24/03 cho chiều từ Việt Nam, từ ngày 25/03 cho chiều từ Đức.
- Đường bay Anh: Chuyến bay cuối cùng là ngày 22/03.
- Đường bay Nhật Bản: Chuyến bay cuối cùng là ngày 22/03.
- Các đường bay ĐNÁ: Chuyến bay cuối cùng là 20/03.
- Các đường bay khu vực CLMV: Chuyến bay cuối cùng là ngày 20/3.
- Đường bay Úc: Chuyến bay cuối cùng chiều từ Việt nam là ngày 23/03, chiều từ Úc là ngày 24/3