Yêu cầu nộp giấy xét nghiệm âm tính COVID19 trước khi nhập cảnh quốc tế từ ngày 08/01/2021

  • Thứ Hai, 04/01/2021
Yêu cầu nộp giấy xét nghiệm âm tính COVID19 trước khi nhập cảnh quốc tế từ ngày 08/01/2021

Yêu cầu nộp giấy xét nghiệm âm tính COVID19 trước khi nhập cảnh quốc tế từ ngày 08/01/2021