Hồ Chí Minh → Chu Lai Tháng 03/2022

Chủ Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Lưu ý

Giá vé là giá ước tính thấp nhất, được tìm thấy trong 12 giờ qua, chưa bao gồm thuế & phí dịch vụ.

Giá thấp nhất
Giá cao nhất
Giá đã chọn
Ngày không thể chọn