chỉ từ 100 USD vé 1 chiều đi HongKong - Trung Quốc - Mỹ - Canada 12-2019 | Cathay Pacific

  • Thứ Ba, 17/12/2019
Hà Nội <-> HongKong 100 USD, HCM/ Hà Nội <-> Bắc Kinh/ Thượng Hải/ Quảng Châu 195 USD, HCM <-> Auckland 540 USD, HCM <-> Los Angeles/ San Francisco 340 USD, HCM <-> Seattle 420 USD, HCM <-> Vancouver 390 USD, HCM <-> Toronto 500 USD - giá vé 1 chiều chưa bao gồm thuế - Xem giá chi tiết và mua vé ngay tại Easybooking.vn
chỉ từ 100 USD vé 1 chiều đi HongKong - Trung Quốc - Mỹ - Canada 12-2019 | Cathay Pacific

VÉ MÁY BAY SIÊU KHUYẾN MÃI

Tháng 12/2019

CATHAY PACIFIC

* Thời gian xuất vé đến 31/12/2019
* Thời gian khởi hành đến 31/03/2020
* Giá vé 1 chiều chưa bao gồm thuế & phí
HongKong

Hà Nội <-> HongKong


giá từ  

100

usd++
beijing

HCM/ Hà Nội <-> Bắc Kinh/ Thượng Hải/ Quảng Châu


giá từ  

195

usd++
Auckland

HCM <-> Auckland


giá từ  

540

usd++
San Francisco

HCM <-> Los Angeles/ San Francisco


giá từ  

340

usd++
Seattle

HCM <-> Seattle


giá từ  

420

usd++
Vancouver

HCM <-> Vancouver


giá từ  

390

usd++
Toronto

HCM <-> Toronto


giá từ  

500

usd++