từ 10USD đi Singapore - 75USD đi HongKong 10-2019 VietnamAirlines

  • Thứ Hai, 07/10/2019
Siêu giảm giá hãng Vietnam Airlines chỉ từ 10 USD vé khứ hồi đi Singapore, 75 USD vé đi Hong Kong - mua vé giá rẻ chỉ có tại Easybooking.vn
từ 10USD đi Singapore - 75USD đi HongKong 10-2019 VietnamAirlines

VÉ MÁY BAY ĐI SINGAPORE

* Khởi hành từ Hồ Chí Minh
* Thời gian xuất vé đến 30/09/2019
* Thời gian khởi hành đến 31/12/2019
* Giá vé 2 chiều chưa bao gồm thuế & phí
Singapore

Singapore


giá từ  

10

USD++

VÉ MÁY BAY ĐI HONG KONG

* Khởi hành từ Hồ Chí Minh
* Thời gian xuất vé và khởi hành đến 31/12/2019
* Giá vé 2 chiều chưa bao gồm thuế & phí
Hong Kong

Hong Kong


giá từ  

75

USD++

VÉ MÁY BAY ĐI INDONESIA

* Khởi hành từ Hồ Chí Minh
* Thời gian xuất vé 20/099 - 10/11/2019
* Thời gian khởi hành 27/10 - 10/11/2019
* Giá vé 2 chiều chưa bao gồm thuế & phí
Bali

Bali


giá từ  

69

USD++

VÉ MÁY BAY ĐI THAILAND

* Khởi hành từ Hồ Chí Minh
* Thời gian xuất vé 20/09 - 10/11/2019
* Thời gian khởi hành 27/10 - 10/11/2019
* Giá vé 2 chiều chưa bao gồm thuế & phí
Phuket

Phuket


giá từ  

19

USD++

VÉ MÁY BAY ĐI ĐÀI LOAN

* Khởi hành từ Hồ Chí Minh
* Thời gian xuất vé 26/09 - 02/10/2019
* Thời gian khởi hành 26/09/2019 - 31/03/2020
* Giá vé 2 chiều chưa bao gồm thuế & phí
Taipei

Đài Bắc (Taipei)/ Cao Hùng (Kaohsiung)


giá từ  

30

USD++

VÉ MÁY BAY ĐI TRUNG QUỐC

* Khởi hành từ Hồ Chí Minh
* Thời gian xuất vé và khởi hành đến 03/10/2019
* Giá vé 2 chiều chưa bao gồm thuế & phí
Guangzhou

Quảng Châu (Guangzhou)


giá từ  

110

USD++

VÉ MÁY BAY ĐI ANH

* Khởi hành từ Hồ Chí Minh
* Thời gian xuất vé đến 31/10/2019
* Thời gian khởi hành đến 28/12/2020
* Giá vé 2 chiều chưa bao gồm thuế & phí
London

London


giá từ  

550

USD++

VÉ MÁY BAY ĐI PHÁP

* Khởi hành từ Hồ Chí Minh
* Thời gian xuất vé đến 30/09/2019
* Thời gian khởi hành đến 30/06/2019
* Giá vé 2 chiều chưa bao gồm thuế & phí
Paris

Paris


giá từ  

550

USD++