American Airlines - Cập nhật về xét nghiệm Covid khi nhập cảnh Việt Nam

American Airlines xin gửi đến Quý Khách Hàng thông tin về việc xét nghiệm Covid đối với khách nhập cảnh vào Việt Nam


Kính gửi Quý Khách Hàng,

American Airlines xin gửi đến Quý Khách Hàng thông tin về việc xét nghiệm Covid đối với khách nhập cảnh vào Việt Nam như sau:

Theo công điện 416/CĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ, từ 00 giờ ngày 15/05/2022 tạm dừng yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với tất cả hành khách trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Để có thêm đầy đủ thông tin về thủ tục nhập cảnh và quá cảnh tại các nước, Quý khách vui lòng tham khảo tại trang Sherpa.

Xin chân thành cảm ơn.