VNA - THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH BỘ ĐIỀU KIỆN CHUNG QUỐC TẾ

VNA - THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH BỘ ĐIỀU KIỆN CHUNG QUỐC TẾ

TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH BỘ ĐIỀU KIỆN CHUNG HÀNH TRÌNH QUỐC TẾ

 

Kính gửi Quý Đại lý,

Vietnam Airlines trân trọng thông báo điều chỉnh Bộ Điều kiện chung hành trình Quốc tế như sau:

Tên Bộ điều kiện

Nội dung thay đổi

DKC01/VN_22.13

-Phụ lục 1: Điều chỉnh HĐC trên AI

-Phụ lục 2:

ü Điều chỉnh giới hạn chuyến bay không áp dụng trên AC/AZ/QR

ü Bổ sung giới hạn chuyến bay không áp dụng trên ZH

 

 

 

-       Hiệu lực xuất vé/khởi hành: Từ ngày 01/07/2022

Quý đại lý vui lòng thông báo cho hành khách.

Trân trọng.