VÉ MÁY BAY ĐI HÀN QUỐC - NHẬT - MỸ Dành cho Du Học/ Định Cư/ Hôn Thê Tháng 10/2021

Dành cho Du Học/ Định Cư/ Hôn Thê Tháng 10/2021 từ hãng Korean Air

VÉ MÁY BAY ĐI HÀN QUỐC - NHẬT - MỸ

Dành cho Du Học/ Định Cư/ Hôn Thê Tháng 10/2021 từ hãng Korean Air

HCM/ Đà Nẵng/ Nha Trang <-> Seoul
==> giá từ  270 USD++

VÉ MÁY BAY ĐI NHẬT

* Khởi hành từ Hồ Chí Minh/ Đà Nẵng/ Nha Trang
* Thời gian xuất vé và khởi hành từ 11/10/2021
* Giá vé 1 chiều chưa bao gồm thuế & phí

Tokyo/ Osaka/ Fukuoka/ Nagoya

==> giá từ  345 USD++

VÉ MÁY BAY ĐI MỸ

* Khởi hành từ Hồ Chí Minh/ Đà Nẵng/ Nha Trang
* Thời gian xuất vé và khởi hành từ 11/10/2021
* Giá vé 1 chiều chưa bao gồm thuế & phí

Los Angeles/ San Francisco/ Seattle/ Honolulu

==> giá từ  410 USD++

San diego/ Denver/ Pheonix/ Salt Lake City/ Anchorage

===> giá từ  490 USD++

New York/ Chicago/ Washington/ Dallas/ Boston/ Minneapolis

===> giá từ  510 USD++

Orlando/ Fort Lauderdale/ Tampa/ Jacksonville/ Raleigh/ Philadelphia/ Houston/ New Orleans

==> giá từ  580 USD++

* Khởi hành từ Hồ Chí Minh/ Đà Nẵng/ Nha Trang
* Thời gian xuất vé và khởi hành từ 11/10/2021
* Giá vé 1 chiều chưa bao gồm thuế & phí

eee.jpg