1   Tìm chuyến bay                                                                                                      

  2   Chọn chuyến bay và đặt vé                                                                                  

  3   Điền thông tin liên lạc và thông tin hành khách                                                

  4   Tiến hành thanh toán                                                                                             

  5   Tiến hành thanh toán                                                                                             

LƯU Ý