Vietnam Airlines bổ sung giá chiến thuật hành trình Nội địa

Vietnam Airlines trân trọng thông báo bổ sung giá chiến thuật hành trình Nội địa

THÔNG BÁO GIÁ

Vietnam Airlines trân trọng thông báo bổ sung giá chiến thuật hành trình Nội địa:

Hành trình

OW/RT

Loại giá

Fare

SGN-THD v.v

OW

AAP1VNFP

49,000

AAPVNFP

99,000

*Số hiệu biểu giá

VNVN21144F_V7.0

Hiệu lực xuất vé/khởi hành

23/12/2021 - 15/01/2022

Vietnam Airlines trân trọng thông báo điều chỉnh giá chiến thuật hành trình SGN-VCL:

Hành trình

OW/RT

Loại giá

Fare

SGN-VCL v.v

APXVNFP

39,000

*Số hiệu biểu giá

VNVN21144F_V8.0

Hiệu lực xuất vé/khởi hành

27/12/2021 - 15/01/2022

Ghi chú:        

- Mức giá hành trình khách vẫn giữ nguyên, giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác 

Quý Đại lý vui lòng thông tin tới khách hàng được biết

Trân trọng cảm ơn.