TĂNG CHUYẾN ĐẾN SEATTLE - TỪ HÃNG EVA AIR

Tuyến đường SEA sẽ tăng thêm chuyến bay tổng cộng tuyến SEATTLE sẽ là 10 chuyến/1 tuần.

Quý anh chị đại lý thân mến,

Kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2023, tuyến đường SEA sẽ tăng thêm chuyến bay mang số hiệu BR024 với tần suất 3 chuyến/1 tuần, tổng cộng tuyến SEATTLE sẽ là 10 chuyến/1 tuần.  (BR024 bay 3,5,7 và BR026 chủ đạo bay Daily).