VNA - Thông báo 97/TB-DVKTB - Quy định vận chuyển vali có động cơ tích hợp pin lithium

VNA - Thông báo 97/TB-DVKTB - Quy định vận chuyển vali có động cơ tích hợp pin lithium

 

THÔNG BÁO v/v TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN

VALI CÓ ĐỘNG CƠ TÍCH HỢP PIN LITHIUM

Căn cứ công văn số 686/TCTHK-DVHK ngày 24/08/2023, Vietnam Airlines Chi nhánh Việt Nam triển khai đến Quý đại lý/Công ty quy định vận chuyển vali có động cơ tích hợp pin lithium như sau:

  • Vật dụng là vali gắn động cơ tích hợp pin lithium, tên vật dụng có các từ ngữ “baggage/suitcase” vừa có các từ “airwheel/scooter”, Vietnam Airlines chấp nhận vận chuyển nếu đáp ứng các điều kiện được quy định như sau:

Phân loại

Điều kiện vận chuyển

1. Hành lý (vali/cặp) có gắn pin lithium loại không tháo rời được

Loại pin chứa nhiều hơn 0.3g lithium kim loại hoặc công suất trên 2.7Wh

Cấm vận chuyển theo Hành lý ký gửi (HLKG), Hành lý xách tay (HLXT) hoặc theo người.

Loại pin chứa ít hơn 0.3g lithium kim loại hoặc công suất dưới 2.7Wh

- Được phép vận chuyển theo HLKG và HLXT.

- Trường hợp vận chuyển theo HLKG phải đảm bảo có biện pháp bảo vệ hành lý khỏi hư hỏng và ngăn ngừa sự khích hoạt vô ý. Thiết bị phải được tắt hoàn toàn.

2. Hành lý (vali/cặp) có gắn pin lithium loại tháo rời được:

  • Được phép vận chuyển theo HLKG và HLXT.
  • Trường hợp vận chuyển theo HLKG phải tháo rời pin, pin được vận chuyển trên khoang hành khách. Nếu không tháo rời pin thì hành lý phải vận chuyển trên khoang hành khách theo dạng HLXT.

Lưu ý:

  • Pin phải được bảo vệ tránh đoản mạch (Ví dụ: đóng kín trong hộp)
  • Pin phải được áp dụng 1 trong 2 biện pháp sau:
    • Được bảo vệ phù hợp theo thiết kế của thiết bị và được gắn chặt vào thiết bị hỗ trợ di chuyển và được ngắt khỏi mạch điện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
    • Tháo rời theo hướng dẫn của nhà sản xuất nếu thiết kế của thiết bị cho phép tháo rời pin. Pin được tháo rời phải có công suất tối đa không quá 300Wh.

Thông tin về vận chuyển vật dụng chứa pin lithium có thể tra cứu trên website theo link sau:

https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/travel-information/baggage/restricted-baggage/pin-lithium

Quý đại lý/khách hàng vui lòng cập nhật thông tin./.

Trân trọng cảm ơn.