ĐIỀU KIỆN VÉ PHỔ THÔNG CỦA VIETJET AIR

ĐIỀU KIỆN VÉ PHỔ THÔNG CỦA VIETJET AIR

Điều kiện hành lý
  • Hành lý xách tay: 7(kg)
  • Hành lý ký gửi: Tùy chọn
Điều kiện hoàn vé
  • Không cho phép thay đổi
Bảo lưu vé
  • Không cho phép
Thay đổi Ngày giờ
  • Thu phí 275.00VND + chênh lệch giá vé (nếu có)
Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến
  • Không cho phép thay đổi
Đổi tên hành khách
  • Thu phí 275.000VND 
Thời hạn thay đổi
  • Tối thiểu trước hai ngày so với ngày khởi hành ghi trên vé.