ĐIỀU KIỆN VÉ TIẾT KIỆM CỦA VIETNAM AIRLINES

ĐIỀU KIỆN VÉ TIẾT KIỆM CỦA VIETNAM AIRLINES

Điều kiện hành lý
 • Hành lý xách tay: 7(kg)
 • Hành lý ký gửi: 20(kg)
Điều kiện hoàn vé
 • Thu phí theo thời gian ghi trên vé:
 • - Trước ngày khởi hành: 300.000VND
 • - Từ ngày khởi hành: 600.000VND
Thay đổi Ngày giờ
 • Thu phí theo thời gian ghi trên vé:
 • - Trước ngày khởi hành: 300.000VND
 • - Từ ngày khởi hành: 600.000VND
Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến
 • Thu phí theo thời gian ghi trên vé:
 • - Trước ngày khởi hành: 300.000VND
 • - Từ ngày khởi hành: 600.000VND
Thời gian Dừng tối đa
 • 12 tháng 
Hệ cộng dặm GLP
 • K,L,Q: 0.75/ dặm 
 • N: 0.25/ dặm
Hạng đặt chỗ: K,L,Q,N