Điều kiện vé Phổ Thông Linh Hoạt của Vietnam Airlines

Điều kiện vé Phổ Thông Linh Hoạt của Vietnam Airlines

Điều kiện hành lý
 • Hành lý xách tay: 7(kg)
 • Hành lý ký gửi: 20(kg)
Điều kiện hoàn vé
 • Thu phí hoàn vé theo từng giai đoạn:
 • - Giai đoạn thường: 300.000VND
 • - Giai đoạn tết nguyên đán: 600.000VND
Thay đổi Ngày giờ
 • Thu phí thay đổi giờ bay theo từng giai đoạn:
 • - Giai đoạn thường: Miễn phí
 • - Giai đoạn tết nguyên đán: 600.000VND
Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến
 • Thu phí thay đổi hành trình theo từng giai đoạn:
 • - Giai đoạn thường: 300.000VND
 • - Giai đoạn tết nguyên đán: 600.000VND
Thời gian Dừng tối đa
 • 12 tháng 
Hệ cộng dặm GLP
 • 1.00/ dặm