Điều kiện vé Siêu Tiết Kiệm của Vietnam Airlines

Điều kiện vé Siêu Tiết Kiệm của Vietnam Airlines

Điều kiện hành lý
  • Hành lý xách tay: 7(kg)
  • Hành lý ký gửi: 20(kg)
Điều kiện hoàn vé
  • Không cho phép
Thay đổi Ngày giờ ​​
  • Không cho phép thay đổi.
Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến
  • Không cho phép thay đổi.
Thời gian Dừng tối đa
  • 12 tháng 
Hệ cộng dặm GLP
  • Không cộng dặm